O Klubie

Strona w budowie


 

Towarzystwo Żeglarskie MORS powstało w XX roku, liczy 20 członków. Jego celem jest krzewienie i rozwój żegalrstwa w Polsce.

 

Statut Towarzystwa

Regulamin?